Алфавітны паказальнік імёнаў

Эпштэйн Ісаак Яфімавіч (в.Грозава), 1921 г. н., старшына, прызываўся 10.10.1939 г., забіты 19.01.1944 г., пахаваны ў в. Матарова (?), верагодна, Ноўгарадская вобл., Расея, родныя жылі ў в. Языкава, Нованадзеждзянскі с/с, Благавешчанскага р-на, Башкартастан, Расея.

Эрэнбург Лейба Залманавіч (г.Капыль), 1922 г. н., шэраговы, кулямётчык, прызываўся Парголаўскім (Выбаргскім)РВК, Ленінградскай вобл., Расея, забіты 18.09.1941 г., пахаваны ў в. Лембалава (?дзьве назвы), Усеваложскі р-н, Ленінградская вобл., Расея, родныя жылі ў г. Санкт-Пецярбург, Расея.

Эпштэйн Пейсах Гіршавіч (в.Семяжава), 1913 г.н., праж. у г. Капыль, загінуў ў 1941 г. ля г. Бабруйск, Магілёўская вобл.
kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Партнер проекта

Слуцкий дрожжевой завод