Беларускі анекдот і надзённая праўда

26

Калі задацца пытаннем: «Ці часта чуем мы ў жыцці анекдоты на беларускай мове?», адказ, верагодна, будзе такі: «Яшчэ радзей, чым саму беларускаю мову». Прадчуваю з’едлівую заў­­вагу: маўляў, зараз зноў пачнецца песня пра тое, як гэта арыгінальна і «смачна» — гумар па-бе­ларуску. Аднак аўтар гэтых радкоў зусім не жадае бянтэжыць чытачоў, а тым больш падзяліць лёс героя анекдота з тэлефоннай размовы:
— Алё! Я куды патрапiў?
— Вы патрапiлi не туды! Паслаць вас куды патрэбна?

Проста хочацца ра­зам з вамі паразважаць і пасмяяцца, а калі гэта атрымаецца, то месцамі і парагатаць. Беларускія анекдоты такую магчымасць, на маю думку, даюць.

Пра беларуса жартаў няшмат

Ёсць анекдоты пра мно­гія народы. Але не пра ўсе. Пра чукчаў ёсць, а пра эвенкаў няма. Пра хахлоў есць, а пра бе­ла­русаў — трэба пашукаць…
Відавочна: беларуская мова не на слыху ні ў нас, ні ў нашых суседзяў. У іх памяці амаль няма свое­асаблівых моўных штам­паў, слоўцаў, якія пе­ра­да­валі б характэрныя асаб­лівасці беларусаў. Як гэта робіцца, калі расказваюць анекдоты пра грузінаў, палякаў, армя­наў ці яўрэяў.

Реклама

Да таго ж беларусаў за мяжой амаль што атаясамляюць з рускімі, не бачаць нечага адметнага ў іх ментальнасці, акрамя хіба незласлівасці і цярплівасці.
Наконт апошняга анекдоты як раз ёсць. Добра вядома гісторыя, як вешалі беларуса і прадстаўнікоў іншых нацый. Усе адзін за другім адышлі ў лепшы свет, а беларус неяк прыстасаваўся і вісіць сабе жывы.

А вось сучасны анекдот з гэтага ж шэрагу пад назвай «Тры стадыі беларускай беднасці»:
1. Няма грошай.
2. Зусім няма грошай!
3. Трэба ісці здаваць даляры.

Карацей кажучы, з анек­дотамі пра беларусаў вый­шла як у тым афарызме: самы лепшы спосаб прачнуцца знакамітым — гэта заснуць знакамітым.

З часоў рэвалюцыі

Так атрымалася, што боль­­­­шасць беларускіх анек­дотаў ­нараджалася са­мімі беларусамі, бо толь­кі тутэйшыя маглі ўла­віць свае абставіны жыц­ця і пасмяяцца над мясцовым побытам. Даволі шмат та­кіх анекдотаў дайшло да нас з часоў рэвалюцыі і падзелу Беларусі.

У беларускай вёсцы ка­місар праводзіць харчразвёрстку.
— Ну что, не жалко вам коровы для революции?
— Ня жалка, пан афіцэр.
— А коня не жалко для ре­волюции?
— Ня жалка, пан афіцэр.
— А свиньи не жалко для революции?
— Ня жалка, пан афіцэр.
— Ну а курицу?
— А курыцу шкада.
— Это с чего так?
— Ну дык, пан афіцэр, ка­роў, каней і свіней у нас няма…

***
Заходняя Беларусь пад Польшчай. Настаўнік вя­дзе ўрок геаграфіі ў вясковай школе.
— Наша зямля мае форму шара. Усе зразумелі?
Адзін з вучняў цягне руку і кажа:
— Пан настаўнік, а Юзік набздеў!
— Дурань ты, аболтус! Трэба казаць не набздеў, а сапсаваў паветра. Зра­зу­меў? Ну дык вось: наша зямля мае форму шара…
Той самы вучань зноў цягне руку.
— Ну чаго табе зноў?
— Пан настаўнік, а Юзік, што сапсаваў паветра, з­ноў набздеў!

***
Даваенныя часы. Беларусь падзелена на дзве час­­ткі. На беларуска-поль­­­скім памежжы па абод­ва бакі мяжы пачаліся паля­выя работы. За плугам з аднаго і другога бакоў ідуць аратыя і перакідваюцца праз мяжу словамі.
— Ну, як вам там жы­вец­ца пад Саветамі? Вы ця­пер усе сталі «таварышамі». А мы вось паны.
— А калі ты пан, то чаму гэтак жа, як і я, ідзеш за плугам?

АНЕКДОТ У МАЛЮНКАХ. Кожная карыкатура нашага калегі Уладзіміра Чуглазава, супрацоўніка газеты «Брестский курьер», — гэта асобны анекдот, у якім мас­так падкрэслівае беларускую ментальнасць.
АНЕКДОТ У МАЛЮНКАХ. Кожная карыкатура нашага калегі Уладзіміра Чуглазава, супрацоўніка газеты «Брестский курьер», — гэта асобны анекдот, у якім мас­так падкрэслівае беларускую ментальнасць.

Перыяд застою

Цікавыя беларускія анек­доты даводзілася чуць у часы так званага раз­ві­тога сацыялізму. Яны ты­чыліся розных тэм, у тым ліку і сексуальных, але распавядаліся даволі да­лі­катна.
— Суседка, чаму ты такая сумная?
— Бачыш, Маня, твой Мiцька ўчора зайшоў, па­валiў на ложак і тры разы адкахаў.
— Дык чаго ж ты такая сумная?
— Перажываю… Можа, што трэба чалавеку бы­ло? Цi, можа, сказаць што хацеў?

Вось другі анекдот з той жа серыі. Расказваўся ён на рускай і беларускай мовах, бо быў звязаны з розным сэнсавым значэннем падобных слоў:
«На международном конгрессе решается вопрос: сколько половых сношений нужно иметь в неделю? Дали слово женщинам.

Англичанка считает, что одно в неделю. ­Немка — два, француженка — семь.
А белоруска говорит: «Ну, добра, хай сабе сем разоў у нядзелю. Але ж давайце ўжо заадно вырашым, колькі разоў ў будні дзень?»

Моладзь жартуе

Нарэшце раскажу міні-гумарэску, якую пачуў яшчэ ў 70-я гады мінулага стагоддзя ў сельскім клубе Браслаўскага раёна. Паміж танцамі на сцэну падняўся студэнт, які адбываў тут сельгасработы, і цікава выступіў. Усе смяяліся вельмі доўга:

«Першым нумарам на­шай праграмы чатыры гарных хлопца з Ліверпуля выканаюць песню «Гоу ту зэ кантры», што ў перакладзе на беларускую мову азначае «Прыязджайце да  нас на сяло».

Другім нумарам нашай праграмы вядомы англійскі спявак Том Джонс выступіць з сусветна вядомым хітом «Шы зы вуман», што па-беларуску азначае «Яна ўжо баба».

Трэцім нумарам нашай праграмы тыя ж самыя гарныя хлопцы з Ліверпуля выканаюць цудоўную песню «Аблядзі Абляда», што на беларускую мову зусім не перакладаецца.

На заканчэнне нашай праграмы ўсім вядомая даярка Манька з калгаса «Трэці Інтэрнацыянал» праспявае французскія дзявочыя пакуты «Жутэн» і пакажа кавалак сексу».

Антон Зубарэвіч, Слуцк

P.S. Замест кропкі ў гэтым матэрыяле цягне прывесці надзённую беларускую праўду: «Ніяк не атрымліваецца пат­ра­ціць грошы з розумам: то розуму не хапае, то грошай».

 

У тэму

Гэта анекдот пачатку 20 стагоддзя (яму ўжо больш 100 гадоў), які быў апублікаваны ў друкаваным нумары газеты «Кур’ер» ў 2003 годзе:

Кон, владелец чулочной фабрики, принял на службу молодого коммивояжера:
– Завтра вы выезжаете утренним поездом в Слуцк. Там отдохнете в гостинице, позавтракаете, выпьете для поднятия духа рюмочку коньяка «Мартель» и отправитесь к нашему старому клиенту Гольдману. Покажете ему полную коллекцию наших чулок, примете заказ и немедленно сообщите мне телеграфом о заключении сделки.
На другой день вечером приходит телеграмма из Слуцка:
«Во всем городе нет коньяка «Мартель». Что делать?»

ПАДЗЯЛІСЯ. А вы ведаеце беларускія анекдоты?

26 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
2015
2015
28 марта 2015 20:50

Спросили у армянского радио:»Как называется девушка что тусуется у парадного крыльца отеля «Интурист»»»
Ответ :»Спросите у белорусского радио.Они точнее скажут»
Задают тот же вопрос белорусскому радио.
Ответ:»Парадачная».

Рассказчик
Рассказчик
28 марта 2015 22:31

В то время, как в России популярны анекдоты про нового русского, в Беларуси сочинены многие сотни, если не тысячи анекдотов про старого белорусского: У старага беларускага пытаюць:“Скажыце, вось вы ж спецыяліст у эканоміцы…”“Ешчо бы, я і ў эканоміке разбіраюсь, і ў банкаўскам дзеле, і ў фінансах…”“І ў сельскай гаспадарцы!”“А ў сельскам хазяйстве лучшэ всево! Ты ж знаеш, я лічна вазглавлял бітву за ўражай эцім летам.”“А скажыце, ці праўда, што вы некалькімі мовамі валодаеце?”“Ешчо бы! Пяцью!”“Пяццю? А не маглі б вы пералічыць, якімі?”“Пажалуста: беларускай уснай, беларускай пісьменнай, рускай уснай, рускай пісьменнай і англійскай.”“Англійскай! А не маглі б вы сказаць што-небудзь па-ангельску… Подробнее »

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
29 марта 2015 13:14
Ответить на  Рассказчик

молодец, прямо и без подвоха охарактировал одного единственного белоруса, который всю свою жизнь только хвалиться.

2015
2015
29 марта 2015 18:55
Ответить на  Peter Stepanovich

Who is that belorus?

Zorro
Zorro
29 марта 2015 15:10
Ответить на  Рассказчик

+1

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
29 марта 2015 19:21
Ответить на  Zorro

ЗОРРО! хочется с тобой пообщаться, ты меня сегодня не узнаешь. Мне за то, что совал свой нос во все дырки, рак отрезал, оставили только переносицу. А на ней такие болячки. Ой сколько я терплю боли, не помогают обезбаливающие. Одна радость, зайти на Курьер и прочитать что то актуальное. Но к сожалению, что то теперь на Курьере нет тех страстей которые мы устраивали с тобой, Ленинцем — Буддистом и Факом. Страсти зашкаливали, коментарии превышали 200, Позвони, если не забыл. Ты знаешь я часто лежу в Атолино и Баровлянах и встречаюсь с очень интересными людьми. Лежал с охранником Козулина, такие вещи рассказывал.… Подробнее »

uno
uno
29 марта 2015 11:22

Помнится 10летней давности анекдот от Курьера который у вас писали.
— Вы знаете что в центре Слуцка теплее чем в парке?
— Почему вы так решили?
— Потому что на площади Ленин в пиджаке, а в парке — в пальто.
Кажись так звучало.
Жаль что анекдот не актуален сейчас потому что Ленина в парке уже нет.

ППШ-41
ППШ-41
30 марта 2015 16:15
Ответить на  uno

Замерз наверное, переехал. )))

Kron
Kron
29 марта 2015 12:16

— девушка, Вы Минчанка?
— да!
— а что Вы будете делать в пятницу вечером?
— да дому пАеду!

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
29 марта 2015 13:08

Спасибо! посмеялся от души. Порадовали, Я надеюсь первоапрельская шутка будет еще интересней и похожа на реальность.

Zorro
Zorro
29 марта 2015 15:15

Добры артыкул, але ж ужываць да ўкраінцаў мянушку «хахлы», да чаго скаціўся аўтар, — гэта маветон.

Fak
Fak
29 марта 2015 17:08
Ответить на  Zorro

Точно, а вот обзывать кого-нибудь ватой, гэта бонтон.

ingenegr
ingenegr
29 марта 2015 18:00
Ответить на  Zorro

Откуда же вы только беретесь такие, мудозвоны?

ППШ-41
ППШ-41
30 марта 2015 16:14
Ответить на  Zorro

Хохол — он и в Африке хохол и ничем не лучше бульбаша или москаля.

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
29 марта 2015 19:00

Уважаемый Курьер! Позволь правду, которая рассказывалась как анекдот, и особенно актуальна сегодня. Помню в году 1954 или 55 проходило отчетное собрание колхоза. Выступил пред к-за Каспир….ч, охарактеризовал свою работу. Колхознки были недовольны и ждали, что райком его заменит, Но райком решил не менять и представитель начал говорить. «Ну вот в бригаде 1 урожай жита 4 центнера, а в 4 бригаде 10 ц, а в среднем неплохо. Сравнял количество трудадней (тогда денег не платили) доярки, свинарки и полевой работницы и говорит, а в среднем получается нормально. У нас у Строхаве деревня была боевая вдова Валя встает и говорит. Уважаемый представитель района,Вы… Подробнее »

DEMD
DEMD
29 марта 2015 19:05

В степи, покрытой пылью бренной,Сидел и плакал человек.А мимо шёл Творец Вселенной.Остановившись, Он изрек:“Я друг униженных и бедных,Я всех убогих берегу,Я знаю много слов заветных.Я есмь твой Бог. Я всё могу.,Какой в душе тячжелый груз Какой нуждою ты тесним?”И человек сказал: “Я — беларус”,И Бог заплакал вместе с ним.

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
29 марта 2015 20:03
Ответить на  DEMD

ДЕМД, а ты не прав в том, что белорусы плачут. Такого терпеливого народа Бог не создал в границах других государств. Белорусы не идут на майдан, им до дпы кто во власти, им и зарплата не нужна, были бы в магазине лапаты, а земли пустующей в доволь. Некали при Брежневе было анекдотов больше, а сколько было самагона и какой был вкусный. Из успаминов, Беларусы активизируются в рассказах анекдотов тогда, когда жить было хорошо. А жилось лучше всего при Брежневе. Было все колхозно все мое. Никто не крал, все брали и никого не преследовали за анекдоты. А сегодня, даже ДЕМД пишет и… Подробнее »

DEMD
DEMD
29 марта 2015 23:27
Ответить на  Peter Stepanovich

Кто то при Брежневе жил иные и при Лукашенко процветают,не про то разговор.Бог ни чем не может помочь тому кто сам не хочет или боится что то менять.Бедность-не порок,беспомощьность и трусость-позор.

Fak
Fak
30 марта 2015 14:21
Ответить на  DEMD

Сельский поп молится Богу:
— Боже, ну почему ты так несправедлив! Я твой слуга, воздаю тебе молитвы денно и нощно и живу в бедности, а эти безбожники понастроили тут вилл и дач и живут, купаясь в роскоши! Почему, Боже!?
Голос с неба:
— Потому, что они меня не достают.

Peter Stepanovich
Peter Stepanovich
30 марта 2015 14:30
Ответить на  DEMD

ДЕМД, А ты прав, кто хочет жить хорошо, тот и живет, но ты забыл написать, а за чей счет живут сегодня хорошо. Беда белорусов в том, что они имея разум, не включают мудрость, которая приведет к хорошей жизни, а плывут по течению политическому исходящему от главы государства.

ingenegr
ingenegr
30 марта 2015 08:26
Ответить на  Peter Stepanovich

Если бы я знал сколько весит DEMD, с уверенностью мог бы сказать донесу или не донесу и на какое расстояние.

Fak
Fak
30 марта 2015 07:46
Ответить на  DEMD

Кроме того, что белорус сидел в пыльной степи, вообще не смешно, какой-то своеобразный сектанский юмор.

Zorro
Zorro
30 марта 2015 21:18
Ответить на  Fak

Проста ты навалач нетутэйшая, таму і гумар табе наш незразумелы.